Być życiu i śmierci…

Być życiu i śmierci skorym
Jednakowo,
Bez lęku otworzyć dom na przyjście
Gwiazd.
Żegnać dni, jak ptaki, śląc im dobre
Słowo,
I witać z ufnością każdy nowy
brzask.