My

Ty — nie ma nic bliżej i dalej ode mnie,
nic, czego mam więcej, nic, czego mniej mam;
ty — nie ma nic jaśniej we mnie i nic ciemniej,
nic, co znałbym bardziej, nic, co mniej bym znał.

Ja — ciągłe o tobie we mnie przede wszystkim,
wieczne jak najbardziej, nieustanne do,
Ja —
cień mój dla oczu twych daleko-bliski
Bo nigdy naprzeciw, zawsze przed lub po.

My — Mytafizyka, Ty-izm, Ego-logia,
ujęte w syntezę rzeki strony dwie;
my, jak dym — zawiła snu metodologia,
wieczność rozpisana na sekundy dwie.